Chủ Nhật, 26/02/2017 2:37:04 PM                                                            TRANG THÔNG TIN PHÁP LÝ DOMESCO
                                                                     TÌM VĂN BẢN
Nội dung cần tìm          


                              Tìm theo                            
 
Thông tin văn bản

Số văn bản Tên văn bản Ngày
119/2014/TT-BTC Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011,­­ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
25/08/2014
Áp dụng
01/09/2014
54/2014/QH13 Luật Hải quan
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
23/06/2014
Áp dụng
01/01/2015
27/2014/TT-BTNMT Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
30/05/2014
Áp dụng
15/07/2014
27/2014/TT-BTNMT Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
30/05/2014
Áp dụng
15/07/2014
78/2014/TT-BTC Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
18/06/2014
Áp dụng
02/08/2014
19/2014/TT-BYT Thông tư về việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
02/06/2014
Áp dụng
15/07/2014
588/QĐ-TCMT ban hành các Hương dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường.
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
18/06/2014
Áp dụng
18/06/2014
15/2014/TT-BCA Thông tư hướng dẫn về đăng ký xe
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                     
Ban hành
04/04/2014
Áp dụng
01/06/2014
39/2014/TT-BTC Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
31/03/2014
Áp dụng
01/06/2014
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thi đua, khen thưởng
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
16/11/2014
Áp dụng
01/06/2014
39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thi đua, khen thưởng
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
16/11/2014
Áp dụng
01/06/2014
11/2014/TT-BCA Thông tư hướng dẫn Luật PCCC
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
12/03/2014
Áp dụng
02/05/2014
11/2014/TT-BCA Thông tư hướng dẫn Luật PCCC
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
12/03/2014
Áp dụng
02/05/2014
11/2014/TT-BCA Thông tư hướng dẫn Luật PCCC
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
12/03/2014
Áp dụng
02/05/2014
37/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
25/03/2014
Áp dụng
10/05/2014
05/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn Lao động
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
06/03/2014
Áp dụng
01/05/2014
19/2013/TT-BXD Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
31/10/2013
Áp dụng
01/05/2014
05/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư về việc ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
06/03/2014
Áp dụng
01/05/2014
39/2013/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
15/11/2014
Áp dụng
01/01/2014
215/2013/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế
Thuộc tính                     Tóm tắt văn bản                      Tải văn bản
Ban hành
31/12/2014
Áp dụng
21/02/2014
Hiển thị 1-20 (of 1096)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »
TIÊU ĐIỂM
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi "Ngày Pháp luật với người lao động" kỳ 14
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi "Ngày Pháp luật với người lao động" kỳ 13
Thông báo cuộc thi "Ngày pháp luật với người lao động" kỳ 13
Phạt đến 200.000 đồng nếu chở trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài dây
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi "Ngày Pháp luật với người lao động" kỳ 12
Thông báo cuộc thi "Ngày pháp luật với người lao động" kỳ 12
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi "Ngày Pháp luật với người lao động" kỳ 11
Thăm dò ý kiến về trang thông tin Pháp lý DOMESCO
Thông báo cuộc thi "Ngày pháp luật với người lao động" kỳ 11
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi "Ngày Pháp luật với người lao động" kỳ 10
Hướng dẫn về miễn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống
Thông báo cuộc thi "Ngày pháp luật với người lao động" kỳ 10
Thông báo thời hạn cuộc thi "Ngày pháp luật với người Lao động" kỳ 9
Danh sách cá nhân đạt giải cuộc thi "Ngày Pháp luật với người lao động" kỳ 8
Thông báo thời hạn cuộc thi "Ngày pháp luật với người Lao động" kỳ 8
Thông báo thời hạn cuộc thi "Ngày pháp luật với người Lao động" kỳ 5